Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

  • Giới thiệu

    Có thể nói ta một đời chinh chiến sa trường,từ lúc còn 15 tuổi đã cầm quân ra trận dưới vó ngựa của ta đã dẫm đạp biết bao thi thể, chưa bao giờ thua cũng chưa bao giờ thất bại.

    Thế nhưng một ngày ta lại bại trong tay những người nam nhân ấy....

Danh sách chương