Truyện Huyền Huyễn

Truyện huyền huyễn là những truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích. Thường thì truyện huyền huyễn đều lấy bối cảnh ở thế giới khác.