Thiên Cơ Diệu Thám

  • Giới thiệu

    Cao thủ lừa đảo trọng sinh thành tổ trưởng tổ trọng án, dựa vào kỹ năng phá án tài tình của mình mà trở thành Thiên Cơ Diệu Thám.

Danh sách chương