Thiên Cơ Diệu Thám - Chương 262: Hoàn thành cảm nghĩ

Thiên Cơ Diệu Thám

Chương 262: Hoàn thành cảm nghĩ

Các vị thư hữu, thân ái huynh đệ tỷ muội, thiên cơ thần thám đã hoàn tất, tại nơi này, lão Khoáng chân thành hướng đại gia nói tiếng thật có lỗi, Chu Đường không có tiếp nhận Triệu Ngọc huy hoàng, lão Khoáng đúng là không biết làm sao, cô phụ đại gia kỳ vọng.

Vì thế, ta cũng đối với mình làm khắc sâu kiểm điểm cùng tổng kết, thiên cơ thần thám bởi vì không có thiết kế nhân vật chính vũ lực giá trị, đó là lí do mà có rất nhiều thoải mái điểm không thể giống Triệu Ngọc dạng kia bạo phát đi ra. Hơn nữa, thiết kế một hồi âm mưu chỗ hao phí tinh lực, vượt xa khỏi thiết kế một hồi vụ án, đây cũng là ta phía trước không có dự liệu được.

Tại trong lúc này, lão Khoáng bản chức công tác phát sinh biến động, liên lụy đại lượng tinh lực, khiến cho chính mình dị thường mỏi mệt, dẫn đến rất nhiều cố sự tình tiết không thể dùng phương thức tốt nhất đi xử lý, lại thêm thành tích một mực không lý tưởng, đó là lí do mà lão Khoáng bất đắc dĩ sớm hoàn tất.

Ta biết, mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, tìm lại nhiều lấy cớ cũng vô dụng, ở đây, lão Khoáng thành tâm thành ý hướng một mực ủng hộ lão Khoáng, một mực truy đọc các bạn đọc nói tiếng thật xin lỗi.

Không phá thì không xây được, tiếp xuống, lão Khoáng đến suy tính một chút sau này sáng tác phương hướng, ta lại tạm thời trầm tĩnh một đoạn thời gian, cho mình hảo hảo sung nạp điện, tranh thủ sáng tạo một bộ mới tinh tác phẩm, hi vọng đại gia có thể một mực chú ý lão Khoáng.

Có quan hệ sách mới thông tin, ta sẽ ở đám bên trong kịp thời cùng đại gia cộng hưởng, lần nữa cảm tạ các vị huynh đệ tỷ muội, chúng ta sách mới gặp lại!!!

Lão Khoáng ôm quyền thở dài!

  • Đọc [ 122 ]