Ngã Dục Phong Thiên

  • Giới thiệu

    Nếu ta muốn có, thiên không thể không.
    Nếu ta muốn không, thiên không được có.

    Chỉ hai câu văn án đã đủ lên sự bá đạo của nhân vật chính!

Danh sách chương