Truyện Kiếm Hiệp

Truyện kiếm hiệp là tiểu thuyết chưởng dạng văn ngôn, nhân vật chính trong truyện kiếm hiệp thường dùng võ công để hành hiệp, đa số chi tiết trong truyện là hư cấu hoặc dã sử.