Truyện Nữ Phụ

Truyện kể về nhân vật chính là... nữ phụ trong các tiểu thuyết.